V čom sme iní
Sme jediná jazyková spoločnosť, ktorá sa vám plne prispôsobí ohľadne: miesta konania kurzu a termínu, obsahu a intenzity.

Kurzy angličtiny KORZlingua sú pre korporačnú klientelu, regionálnu správu, samosprávy zriaďujúce priemyselné a technologické parky,samosprávy orientujúce sa na turistický priemysel.

Kurzy sú pre manažérov a pracovníkov, ktorí požadujú:
· vysokú efektívnosť
· vyhovuje im veľmi intenzívna výuka a
· dávajú prednosť individuálnej výuke alebo výuke s počtom maximálne 6 ľudí.

Našou pedagogickou stratégiou je Hovoriť sa naučíš len hovorením a naša metodika vychádza z poznatku, že pre učiacich sa angličtinu je posluch a reakcia na hovorené slovo najväčším problémom.

Používame autorsky chránené učebné pomôcky, ktoré sú jedinečné a nepoužíva ich žiadna jazyková spoločnosť na Slovensku. Gramatiku nacvičujeme počúvaním a hovorením. Vedomosti štandartne nacvičované na písomných cvičeniach typu: Doplňte..., Vyberte správne slovo... vás naučíme používať v prirodzenom prostredí komunikácie.

Máme skúsenosti s prípravou kurzov podľa profesie klienta a s výrobou profesných audio slovníkov.

Konverzačné kurzy obohacujeme metodicky vhodným používaním renomovaných filmov na DVD a podporujeme ich lektormi ktorých rodný jazyk je angličtina.

Kurzy Business English sú našou najsilnejšou stránkou.

Vyškolili sme a školíme manažérov a pracovníkov najväčších korporácií.

Z množstva učebníc Business English vyberieme podľa oblasti vášho pôsobenia.
Napr. Team Building, Customers Needs, Problems and Solutions, SWOT Analysis, Quality Management, Pay and Promotion, Company Strategy, Managing Change, Marketing Strategy, Product Design, Logistics and Transport, Use of Resources, IT Management, Production Process, Managing Cashflow, Company Analysis...

Tieto témy rozširujú slovnú zásobu a evokujú zaujímavé profesné debaty, pri ktorých zabudnete, že sa učíte.

Používame sadu najnovších Longmann video kurzov.
Napr. napínavý príbeh Alliance - ..".exciting topical business drama. (Two airlines are entering an alliance in order to gain global coverage. But they have very different cultures. Can all the players reach a win - win solution?")

Súčasťou kurzov Business English je nácvik slovných spojení pomocou autorsky chráneného audio slovníka, ktorý obsahuje slovné spojenia, bez ktorých sa v komunikácii so zahraničnými partnermi ťažko obídete.